I.G. Number : 32346
Number in Collection : B9866

Collection

Name: Natural building stones
Institution: Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)
Conservator: De Ceukelaire Marleen (Mevr.)

Common Names

Classification Community/language Names

Classifications

  level
Chronostratigraphy: Jurassic system
Lithology: Sandstone rock

Specimen Characteristics

Number of items : 1
Type : specimen
Sex : -
Stage : -
Country :
  • France
Codes :
  • B9866
UUID : 1a129dc6-417c-42f9-bbde-61f58d7645b7

Associated comment

Description : Crèche 5 (slijpplaatje n°5) Goed gesorteerde zeer fijnkorrelige zandsteen met poikilotopisch calcietcement en kleine fragmenten van ondetermineerbare bioklasten. Korrelgrootte 40 tot 100 micron, gemiddeld 60-80 micron. Lokaal zeldzame grote fragmenten van mollusken. micosparietische matrix. Componenten bestaan uit talrijke hoekige kwartskorrels en langwerpige dunne zwarte (gepyritiseerde?) schelpfragmenten. Zeldzame stukjes ingekoolde plantenresten of fossiel houtskool? oölitische packstone.

You think there's a mistake ? please suggest us a correction