I.G. Number : 32346
Number in Collection : B9860

Collection

Name: Natural building stones
Institution: Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)
Conservator: De Ceukelaire Marleen (Mevr.)

Common Names

Classification Community/language Names

Classifications

  level
Chronostratigraphy: Jurassic system
Lithology: Sandstone rock

Specimen Characteristics

Number of items : 1
Type : specimen
Sex : -
Stage : -
Country :
  • France
Codes :
  • B9860
UUID : c2cc7227-ab6a-4778-a9eb-00c2054a12b5

Associated comment

Description : Noirda 1 (slijpplaatje n° 39) Goed tot matig gesorteerde (en gebioturbeerde?) fijnkorrelige zandsteen met calcietcement (poikilotopisch calciet). Allochems: peloids, bioklasten (talrijke dunne langwerpige schelpfragmenten met vezelige samenstelling = pelecypoden; zeldzame pluriloculaire forams; fragmenten van stekels). Zandfractie (zeer hoekig tot hoekig, zelfs splinters) dominant bestaande monokristallijn kwarts (grootte 50-150 micron), ook muscoviet en chloriet, zeldzaam toermalien. Enkele zwarte fragmenten van fossiel houtskool (gemiddelde grootte 100 micron).
Description : Macroscopische beschrijving Noirda-1: Zeer fijnkorrelige kalkige zandsteen (kalkzandsteen) met talrijke kleine bioklasten, donkergrijze tot zwarte stipjes (houtskool?) en enkele grotere schelpfragmenten (pelecypoden). Kleur N6 (droog) tot N5 (nat) Verweerde rand: 10YR7/4 (droog) tot 10YR6/2 (nat)
Sampling locations : Noirda camping& parking - zuidelijke sectie Overgang van de Argiles de Chatillon naar de Grès de la Crèche Inférieur. Fijnkorrelige tot middelmatig gekorrelde kalkhoudende zandsteen met ichnofossielen en mamelons (grote concreties). Karakteristiek is de beige verwering (patina) van de oorspronkelijk blauwgrijze steen (allicht door oxidatie van het Fe-rijk carbonaatcement) Staal NOIRDA 1: 0,5 m boven basis van de zandsteen: compacte, harde kalkzandsteen met schelpfragmenten en zwarte stukjes houtskool. Lokaal grote brokken zwart houtskool aan de basis van de continue dorlopende bank Grès de la Crèche (extra staal)

You think there's a mistake ? please suggest us a correction