I.G. Number : 32346
Number in Collection : B9843

Collection

Name: Natural building stones
Institution: Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS)
Conservator: De Ceukelaire Marleen (Mevr.)

Common Names

Classification Community/language Names

Classifications

  level
Chronostratigraphy: Jurassic system
Lithology: Limestone rock

Specimen Characteristics

Number of items : 1
Type : specimen
Sex : -
Stage : -
Country :
  • France
Codes :
  • B9843
UUID : 49348f65-d4c5-43fb-a53b-120e04662bf5

Related Files Show related files

Download
réty-6.jpg

Associated comment

Description : Réty-6: Vrij goed gesorteerde redelijk fijnkorrelige oölitische grainstone met ooïden, oppervlakkige ooïden, naast gerolde bioklasten en cortoïden. Helder sparietcement (drusy mozaïek). Zeldzame zandkorrels. Twee generaties van calcietcement herkenbaar: eerst dunne korst fibreus, dan drusy.
Sampling locations : EW-georiënteerde deels begroeide subverticale groevewand van ca 12-14m hoog en > 100m lang. Onderaan duidelijk schuine groeven (haksporen) van historische ontginning. Ontginning allicht uit 13e eeuw; sinds 2007 als site opgenomen (“site de l’inventaire du patrimoine géologique régional”) maar slecht onderhouden (veel sluikstort). Verschillende stalen werden genomen uit blokken afkomstig uit diverse banken in de verticale wand, deels bemonsterd in situ (stalen 1-2-3 uit onderste 2 m onderaan), rest (stalen 4-5-6-7-8-9) opgeraapt aan de voet van de groevewand. Duidelijke kris-kras gekruiste gelaagdheden zichtbaar en interne afwisselingen in grootte, hoeveelheden bioklasten en ooïden (onder coquina-niveau). Halverwege van de zichtbare sequentie, t.t.z. ca. 5-6m boven basis groevewand, is er een coquina-bank (15-20 cm dik) zichtbaar met talrijke Rhynchonelliden (hieruit staal Réty-7).Differentiële verwering van de kalksteenbanken met uitstekende fossielgruislaagjes. Lokaal hardere passages zichtbaar, allicht veroorzaakt door betere calcietcementatie.

You think there's a mistake ? please suggest us a correction